Bijstandsuitkering

 

Bijstandsuitkering

Een bijstandsuitkering is in principe beschikbaar voor iedere Nederlander die niet genoeg geld heeft om van te leven. Deze uitkering helpt mensen om rond te komen, zolang dit nodig is. De bijstandsuitkering stopt zodra er weer voldoende geld is om van te leven. Wie te weinig inkomen heeft, maar wel eigen vermogen, moet eerst een gedeelte hiervan opmaken voordat er een bijstandsuitkering kan of zal worden toegekend.

Bijstandsuitkering

Om voor bijstand in aanmerking te komen, moet er worden voldaan worden aan een aantal eisen.

 • U woont in Nederland
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw eigen levensonderhoud te voorzien. Woont u samen? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van uw partner mee. U kunt geen beroep doen op een andere uitkering dan de bijstand
 • U zit niet in de gevangenis of in een huis van bewaring
 • Uw eigen vermogen komt niet boven het maximum bedrag uit dat geldt voor de bijstand
 • U doet mee aan alle activiteiten die uw gemeente aanbiedt om werk te vinden

Eigen Vermogen

 • Voor een meerpersoonshuishouden geldt voor 2014 een maximum eigen vermogen van 11.700 Euro
 • Voor een eenpersoonshuishouden geldt voor 2014 een maximum eigen vermogen van 5.950 Euro

Onder eigen vermogen wordt verstaan: Spaargeld én bezittingen, zoals een auto, maar (deels) ook het bezit van een eigen huis
De gemeente bepaalt uiteindelijk wie recht heeft op een bijstandsuitkering.

Verplichtingen bij bijstandsuitkering

Wie een bijstandsuitkering ontvangt, moet voldoen aan een aantal verplichtingen, zoals:

 • Ingeschreven staan als werkzoekende bij het UWV
 • Zoveel mogelijk zelf proberen te voorzien in de levensbehoeften
 • Voldoen aan de sollicitatieplicht
 • Meewerken aan ondersteuning die de gemeente geeft, zoals het volgen van een sollicitatiecursus
 • De gemeente juist informeren over eventuele veranderingen in de eigen levenssituatie
 • Meewerken  aan psychologische en /of medische onderzoeken als daarom wordt gevraagd
 • Meewerken aan huisbezoeken

Hoogte Bijstandsuitkering

De hoogte van de bijstandsuitkering is afhankelijk van de leefsituatie en leeftijd van de aanvrager en is gerelateerd aan het minimumloon, nl. 50 procent tot  100 procent van het minimumloon voor mensen ouder dan 21 jaar.

 • Gehuwd of samenwonend,vanaf 21 jaar tot de AOW-leeftijd – 100% van het minimumloon (samen)
 • Alleenstaande ouder vanaf 21 jaar tot de AOW-leeftijd – 70% van het minimumloon
 • Alleenstaande van 21 jaar tot de AOW-leeftijd – 50% van het minimumloon
 • Jongeren van 18 tot 21 jaar – Uitkering wordt afgeleid van de kinderbijslag

Bijstandsuitkering Aanvragen

Bijstandsuitkering Aanvragen? – Zie bijstandsuitkering aanvragen

 Posted by at 5:00 am